Събития

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД успешно премина процедурата по преакредитация, проведена от ИА БСА.

Със заповед № А 112 от 21.02.2023г. лабораторията получи следния обхват за калибриране на маса - везни и теглилки.<...

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД устойчиво поддържа  акредитираната от ИА БСА СУ, съгласно  БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Със заповед № А 326 от 27.05.2021г. е променена заповед № А 430 от 21.07.2020г..

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД успешно премина процедурата по преход към БДС EN ISO/IEC 17025:2018, проведена от ИА БСА.

Със заповед № А 430 от 21.07.2020г. е променена заповед № А 48 от 31.01.2019г..

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД успешно премина процедурата по преакредитация, проведена от ИА БСА.

Със заповед № А 48 от 31.01.2019г. лабораторията е  със следния обхват за калибриране на маса - везни и теглилки.