Събития

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД успешно премина процедурата по първи надзорен одит, проведен от ИА БСА.

Със заповед № А 518 от 12.10.2016г. лабораторията е  с оптимизиран обхват за калибриране на м...

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД успешно премина процедурата по оценка на място за първоначална акредитация, проведена от ИА БСА.

Със заповед № А 75 от 04.02.2015г. лабораторията е  акредитирана за кали...