Везни

Калибриране на везни с неавтоматично и автоматично действие.Метрологични проверки.

Калибриране на везни с неавтоматично действие

Калибриране на везни с автоматично действие