За СУ

"Метер Ескперт" ООД предлага на своите клиенти  консултантски услуги, в различни аспекти на изграждането, внедряването и поддръжката на Системи за управление.

Консултации за СУ