Акредитация на КЛ при "Метер Експерт" ООД


10.02.2015

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД успешно премина процедурата по оценка на място за първоначална акредитация, проведена от ИА БСА.

Със заповед № А 75 от 04.02.2015г. лабораторията е  акредитирана за калибриране на маса - везни и теглилки.