Оптимизиран обхват на акредитация


13.10.2016

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД успешно премина процедурата по първи надзорен одит, проведен от ИА БСА.

Със заповед № А 518 от 12.10.2016г. лабораторията е  с оптимизиран обхват за калибриране на маса - везни и теглилки.