Прекредитация на КЛ при "Метер Експерт" ООД


04.02.2019

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД успешно премина процедурата по преакредитация, проведена от ИА БСА.

Със заповед № А 48 от 31.01.2019г. лабораторията е  със следния обхват за калибриране на маса - везни и теглилки.