Успешен преход към БДС EN ISO/IEC 17025:2018


29.07.2020

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД успешно премина процедурата по преход към БДС EN ISO/IEC 17025:2018, проведена от ИА БСА.

Със заповед № А 430 от 21.07.2020г. е променена заповед № А 48 от 31.01.2019г..