Устойчиво развитие


27.05.2021

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД устойчиво поддържа  акредитираната от ИА БСА СУ, съгласно  БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Със заповед № А 326 от 27.05.2021г. е променена заповед № А 430 от 21.07.2020г..