Прекредитация на КЛ при "Метер Експерт" ООД


03.02.2023

Калибриращата лаборатория при "Метер Експерт" ООД успешно премина процедурата по преакредитация, проведена от ИА БСА.

Със заповед № А 112 от 21.02.2023г. лабораторията получи следния обхват за калибриране на маса - везни и теглилки.