Калибриране на везни с автоматично действие


Калибриране на везни с автоматично действие - лентови, бункерни, дозаторни.

Метрологични проверки. Статистическа обработка на данните. Анализ на резултатите.

Калибрирането се извършва извън акредитирания за лабораторията обхват.