Консултации за СУ


  Консултации в областта на метрологичното осигуряване при подготовка на одити на СУ  (система за управление ) съгласно изискванията на  стандартите от серията ISO 9000  и други специализирани стандарти;

  Консултации при изграждане, внедряване и текуща поддръжка на СУ  (системи за управление ) съгласно изискванията на  БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 17025 / БДС EN ISO 17020