Контакти

Калибрираща лаборатория при "Метер Експерт" ООД

Управител: Филип Козовски

Ръководител КЛ: Лиза Сотирова

моб.: 088 2 990 559

e-mail: ts.katsarski@meterexpert.eu

адрес: гр. София, ул. "Иван Сусанин" 59Б