Сертификати

КЛ при "Метер Експерт" ООД е акредитирана от ИА–БСА лаборатория за калибриране на маса с валиден сертификат за акредитация.

В рамките на КЛ при "Метер Експерт" ООД е приета и се изпълнява ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

"Метер Експерт" ООД е регистриран оператор на лични данни

 

КЛ при "Метер Експерт" ООД, гарантирайки качеството на своите услуги, използва услугите на БИМ в различни направления – калибриране на изходните еталони на лабораторията, участие в междулабораторни сравнения за калибриране на маса, обучение на персонала и дру...