ИА БСА


КЛ при "Метер Експерт" ООД е акредитирана от ИА–БСА лаборатория за калибриране на маса с валиден сертификат за акредитация.