БИМ

КЛ при "Метер Експерт" ООД, гарантирайки качеството на своите услуги, използва услугите на БИМ в различни направления – калибриране на изходните еталони на лабораторията, участие в междулабораторни сравнения за калибриране на маса, обучение на персонала и други.